Nabór nauczycieli do udziału w projekcie

Informujemy, że został ogłoszony nabór nauczycieli do udziału w projekcie pt. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wiedza i Kompetencje.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji Nauczycieli, a następnie prawidłowe uzupełnienie:

– formularza zgłoszeniowego do prowadzenia dodatkowych zajęć (zał. nr 1 do Regulaminu),

– formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w kursach / szkoleniach /studiach (zał. nr 2 do regulaminu),

– oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 do Regulaminu),

– deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 4 do Regulaminu).

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu to: organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz udział w szkoleniach/kursach/studiach podyplomowych.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 1 sierpnia 2017r. do 28 sierpnia 2017r. Dokumenty aplikacyjne można bezpośrednio pobrać w Sekretariatach szkół uczestniczących w projekcie, a także na ich stronach internetowych.

Zasady kwalifikacji nauczycieli do projektu zostały określone w Regulaminie Rekrutacji Nauczycieli.

 

Pobierz regulamin rekrutacji nauczycieli.