Dostawa pomocy dydaktycznych


 

Ogłoszenie przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych”

26 września 2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz”.

Link do bip

 


 

Wyniki przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych”

5 października 2017

W ramach przetargu nieograniczonego znak: IOS.271.10.2017r. pn „Dostawa pomocy dydaktycznych” nie wpłynęła żadna oferta o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w związku z czym w/w przetarg został unieważniony.

Link do BIP