Dostawa pomocy dydaktycznych

 

13 kwietnia 2018r.

Wyniki przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych”

 

W ramach przetargu nieograniczonego znak: IOS.271.5.2018r.  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Dostawę pomocy dydaktycznych” z podziałem na części:

Część 1 – pomoce dydaktyczne – płyty, programy

Część 2 – pomoce dydaktyczne – tablice

Część 3 – pomoce dydaktyczne – meble

Część 4 – pomoce dydaktyczne – projektory

 

Jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty w zakresie części nr 1, 3,  złożonych przez

KLADREW Urszula Muża-Klamann

 1. 3 Maja 17/6

83-300 Kartuzy

Za cenę brutto: cz.1 – 8 230,00 zł., cz.3. 32 124,72 zł.

 

W zakresie części nr  2 złożonej przez

Agencja Handlowo-Reklamowa „CENTRUM” Michał Owczarek

Ul. Zielonogórska 19/21

98-220 Zduńska Wola

Za cenę brutto: 23 767,29 zł.

 

Oraz w zakresie części 4 złożonej przez

M.B.M. Electronics

Ul. Czerwonego Prądnika 2

31-431 Kraków

Za cenę brutto: 3 980,00 zł.

 

Link do bip


 16 marca 2018r.

Ogłoszenie przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz” w zakresie:

Część 1 Pomoce dydaktyczne – Płyty, Programy.

Część 2 Pomoce dydaktyczne – Tablice.

Część 3 Pomoce dydaktyczne – Meble.

Część 4 Pomoce dydaktyczne – Projektory.

 

Link do bip


5 marca 2018r.

Wyniki przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych”

 

W ramach przetargu nieograniczonego znak: IOS.271.4.2018r.  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Dostawę pomocy dydaktycznych” z podziałem na części:

Część 1 – pomoce dydaktyczne – bryły, skały, modele

Część 2 – pomoce dydaktyczne – gry, szachy

Część 3 – pomoce dydaktyczne – mapy, plansze, folie, atlasy

Część 4 – pomoce dydaktyczne – płyty, programy

Część 5 – pomoce dydaktyczne – sprzęt optyczny

Część 6 – pomoce dydaktyczne – preparaty – chemia i biologia

Część 7 – pomoce dydaktyczne – gotowe pracownie (chemia, fizyka)

Część 8 – pomoce dydaktyczne – wyposażenie pracowni fizycznych

Część 9 – pomoce dydaktyczne – tablice

Część 10 – pomoce dydaktyczne – meble

 

Jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty w zakresie części nr 1, 2, 3, 5, 6 złożonych przez

UNITRON Tadeusz Robaszewski

 1. Matejki 15

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Za cenę brutto: cz.1 – 25 144,00 zł., cz.2. 8 902,00 zł., cz.3 – 6 444,00 zł., cz.5 – 9 480,00 zł., cz. 6 – 28 153,00 zł.

 

Oraz w zakresie części Nr  7, 8, 9, 10 złożonych przez

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

 1. Bogusława 17

80-209 Chwaszczyno

Za cenę brutto: cz.7 – 65 800,00 zł., cz. 8- 19 348,00 zł., cz.9- 51 690,00 zł., cz.10 – 36 990,00 zł.

 

Unieważnienie postępowania: część 9 i 10

Zaoferowane pomoce dydaktyczne z części 9 i 10 znacznie przewyższają możliwość finansową jednostki Zamawiającego, w związku z powyższym nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zmówienia w zakresie w/w części do ceny ofert najkorzystniejszych.

Link do bip


Ogłoszenie przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych”

31 stycznia 2018r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz”. Dla usprawnienia przetargu pomoce zostały podzielone na części tematyczne, tj.:

 1. Pomoce dydaktyczne – Bryły, Skały, Modele.
 2. Pomoce dydaktyczne – Gry, Szachy.
 3. Pomoce dydaktyczne – Mapy, Plansze, Folie, Atlasy.
 4. Pomoce dydaktyczne – Płyty, Programy.
 5. Pomoce dydaktyczne – Sprzęt optyczny.
 6. Pomoce dydaktyczne – Chemia, Biologia – preparaty.
 7. Pomoce dydaktyczne – Gotowe pracownie (chemia, fizyka).
 8. Pomoce dydaktyczne – Wyposażenie pracowni fizycznej.
 9. Pomoce dydaktyczne – Tablice.
 10. Pomoce dydaktyczne – Meble.

Link do bip


 

Ogłoszenie przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych”

26 września 2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz”.

Link do bip

 


 

Wyniki przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych”

5 października 2017

W ramach przetargu nieograniczonego znak: IOS.271.10.2017r. pn „Dostawa pomocy dydaktycznych” nie wpłynęła żadna oferta o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w związku z czym w/w przetarg został unieważniony.

Link do BIP