Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania


 

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania

26 lipca 2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa, wdrożenie i szkolenie w zakresie oprogramowania pełniącego funkcję systemu do monitorowania kompetencji w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz”.

Link do ogłoszenia na bip

 


 

Wyniki przetargu na „Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania”

25 września 2017

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu na „Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania” realizowanego w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz” z podziałem na 3 części tj.
Część 1 – dostawa pomocy dydaktycznych,
Część 2 – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,
Część 3 – dostawa, wdrożenie oraz szkolenie w zakresie oprogramowania do monitorowania kompetencji,

w zakresie części 3 – dostawa, wdrożenie oraz szkolenie w zakresie oprogramowania do monitorowania kompetencji
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: nr 3.1 złożona przez firmę:

Euroimpex S.A.
ul. Mydlana 3b
51-502 Wrocław

Za cenę brutto : 621 560,00 zł.

Link do BIP