Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania


 

Ogłoszenie przetargu na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania”

6 października 2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz”.

Link do bip

 


 

Wyniki przetargu na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

15 listopada 2017

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania” realizowanego w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz”
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: nr 4 złożona przez firmę:

„Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP”
Małgorzata Szczepanik – Grzywocz
ul. Reymonta 23
44-200 Rybnik

Za cenę brutto : 307 930,50 zł.

Link do BIP