Regulamin rekrutacji uczniów

Informujemy, że w okresie*od 3 lipca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie* Nr: RPMP.10.01.03-12-0310/16 pn. „*Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz*” przyjmowane są zgłoszenia uczniów klas podstawowych i gimnazjum szkół biorących udział w projekcie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych:

– zajęciach wyrównawczych;
– zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów;
– zajęcia w formie kół zainteresowań.

Projekt realizowany jest w okresie od 03.07.2017r. do 29.06.2018r. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu współfinansowane są
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wiedza i Kompetencje.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dostępne są również w sekretariatach szkół.

 

Pobierz regulamin rekrutacji

Pobierz załączniki do regulaminu