Obsługa projektu

Koordynator projektu: Maria Ziembla

Urząd Gminy Wieprz

ul. Centralna 5

34-122 Wieprz (pok. nr 20, 2 piętro)

tel. 33/ 875 51 18 wew. 37

e-mail: mziembla@wieprz.pl

 

Koordynatorzy szkolni:

ZSP we Frydrychowicach – Marzena Pasternak

ul. Wadowicka 77

34-108 Frydrychowice

tel. 33/ 879 – 57 – 29

 

ZSP nr 1 w Wieprzu – Miłosz Studziński

ul. Centralna 19

34-122 Wieprz

tel. 33/ 875 – 51 – 25

 

ZSP nr 2 w Wieprzu – Małgorzata Konon

ul. Beskidzka 324

34-122 Wieprz

tel. 33/ 875 – 51 – 91

 

ZSP w Nidku – Edyta Babiuch

ul. Judy Tadeusza 2

34-122 Nidek

tel. 33/ 875 – 58 – 11

 

ZSP w Przybradzu – Krystyna Rakoczy

ul. Szkolna 50

34-108 Przybradz

tel. 33/ 879 – 57 – 70

 

ZSP w Gierałtowicach – Olga Bonderek-Wawro

ul. Św. Marcina 7

34-122 Gierałtowice

tel. 33/ 875 – 51 – 78