Wdrożenie sprzętu do monitorowania kompetencji

W miesiącu październiku został szkołą przekazany, wdrożony oraz zainstalowany sprzęt do monitorowania kompetencji. Odbyło się również szkolenie dla uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Uczestnicy projektu po ukończonym szkoleniu otrzymali imienne certyfikaty.

Wyżej wymieniony sprzęt będzie służył zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Funkcjonalny i sprawny sprzęt zdecydowanie podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć oraz wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne szkoły. Zajęcia realizowane w projekcie oparte będą na multimedialnych materiałach oferujących różnorodne możliwości pracy z uczniem: poprzez wykorzystanie multimedialnego oprogramowania, e-booków aż do tradycyjnego podręcznika i zeszytu ćwiczeń, a także wykorzystanie rozwiązań w formie e-learningu.

Oparcie zajęć na materiałach multimedialnych przezwycięży niską motywację uczniów do podejmowania wysiłku edukacyjnego i brak dostępu do nowoczesnych środków dydaktycznych, które negatywnie wpływają na chęć poszerzania wiedzy. Sprzęt do monitorowania kompetencji zdigitalizuje proces utrwalania wiedzy, umożliwi monitoring rozwoju kompetencji, tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy uczniów, realizację testów pre- i post -, opartego o nowoczesne metody kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Zdjęcie obrazujące sprzęt do monitorowania kompetencji.

Chmura