Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  pomocy dydaktycznych, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa, wdrożenie i szkolenie w zakresie oprogramowania pełniącego funkcję systemu do monitorowania kompetencji w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz”.

Link do ogłoszenia na bip