Dostawa oraz instalacja oprogramowania

W celu oszacowania wartości zamówienia na specjalistyczny system informatyczny pełniący funkcję monitorowania kompetencji wraz z oprogramowanie i licencjami został wysłany formularz szacowania wartości zamówienia dn. 14.07.2017r. do 3 firm informatycznych:

  • Comarch SA z siedzibą w Krakowie – Usługi Informatyczne i systemy IT
  • Record Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie – Systemy Informatyczne
  • Euroimpex SA z siedzibą we Wrocławiu – Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla biznesu i edukacji.
  • FHU Euro-Office s.c. z siedzibą w Łodzi – Urządzenia Biurowe
  • Ediko Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie – Produkcja sprzętu biurowego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja oprogramowania, w którego skład wchodzi:

1. Wielozadaniowa baza programowo-sprzętowa wraz z: 1. terminalem programowym pozwalającym na autoryzację i odblokowanie urządzenia oraz wykonanie prac na urządzeniu, 2. Urządzeniem wielofunkcyjnym kolorowym współpracującym z modułem sprzętowym i terminalem programowo sprzętowym
2. Centrum rejestracji użytkowników
3. Serwer z zainstalowanym oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu i oprogramowaniem monitorującym stan techniczny urządzeń wchodzących w skład rozwiązania
4. Aplikacja związana z integracją zasobów dydaktycznych wraz z wdrożeniem oprogramowania i systemu
5. Certyfikowane szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych nauczycieli obejmujące wykorzystanie edukacyjnych narzędzi cyfrowych
6. Zabezpieczenie wydruków materiałów edukacyjnych

 

Wymieniony wyżej system informatyczny pozwala na gromadzenie materiałów, współdzielenie zasobów edukacyjnych, monitoring rozwoju kompetencji, tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia, rozliczanie wykonywanych prac i monitorowanie poprawnego funkcjonowania całej platformy – przewidziany jest dla minimum 602 uczestników projektu:

· SP i Gimnazjum w ZSP we Frydrychowicach – 136 uczniów oraz 37 nauczycieli
· SP i Gimnazjum w ZSP nr 1 w Wieprzu – 55 uczniów oraz 27 nauczycieli
· Gimnazjum w ZSP nr 2 w Wieprzu – 44 uczniów oraz 16 nauczycieli
· SP w Nidku –82 uczniów oraz 24 nauczycieli
· SP i Gimnazjum w ZSP w Przybradzu – 66 uczniów oraz 20 nauczycieli
· SP i Gimnazjum w ZSP w Gierałtowicach – 64 uczniów oraz 31 nauczyciel

 

Formularz szacowania wartości zamówienia