Informacja o wyniku

Informujemy, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych  w przedmiotowym postępowaniu na Koordynatorów Szkolnych w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wiedza i Kompetencje wybrano jako  najkorzystniejsze  spełniające warunki udziału w postępowaniu  następujące  oferty:

Numer deklaracji Nazwa i adres wykonawcy Zadanie którego dotyczy oferta Cena oferowana brutto (zł)
1. Marzena Pasternak

ul. Beskidzka 249

34-122 Wieprz

Nr 1 Koordynator Szkolny w ZSP Frydrychowice 1500
2. Miłosz Studziński

ul. Grunwaldzka 1a

32-608 Osiek

Nr 2 Koordynator Szkolny w ZSP nr 1 Wieprzu 1500
3. Małgorzata Konon

ul. Wadowicka 3

34-122 Gierałtowiczki

Nr 3 Koordynator Szkolny w ZSP nr 2 Wieprz 1500
4. Edyta Babiuch

ul. Kanada 22

32-650 Witkowice

Nr 4 Koordynator Szkolny w ZSP Nidek 1500
5. Krystyna Rakoczy

ul. Podgórze 8

34-122 Wieprz

Nr 5 Koordynator Szkolny w ZSP Przybradz 1500
6. Olga Bonderek-Wawro

ul. Lwowska 62/6

34-100 Wadowice

Nr 6 Koordynator Szkolny w ZSP Gierałtowice 1500

 

Ww. oferty są jedynymi ofertami złożonymi w postępowaniu spełniającymi wymogi formalne, które wysokością odpowiadają środkom zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Wieprz.

Możliwy termin podpisania umowy: 03 lipca 2017 roku